Digitalni ulazni modul

 • CT-121F: 16-kanalni digitalni ulaz/24VDC/ tip sudopera

  CT-121F: 16-kanalni digitalni ulaz/24VDC/ tip sudopera

  CT-121F: 16-kanalni digitalni ulaz/24VDC/ tip sudopera/visoki nivo ulaza je važeći

  Karakteristike modula

  ◆ modul podržava 16-kanalni digitalni ulaz, podržava sink ulaz, a ulazni napon je 24VDC.

  ◆ modul može prikupljati digitalni izlazni signal terenske opreme (suhi kontakt ili aktivni izlaz).

  ◆ modulu se može pristupiti 2-žičnom ili 3-žičnom digitalnom senzoru.

  ◆ interna sabirnica i terenski ulaz modula koriste opto-izolator.

  ◆ modul podržava funkciju zadržavanja ulaznog signala, a vrijeme zadržavanja se može podesiti.

  ◆Modul nosi 16 digitalnih ulaznih kanala sa LED indikatorom na svakom kanalu.

  ◆ podržava funkciju brojanja, dodavanjem podmodula za brojanje.

  ◆ svaki ulazni kanal modula podržava 32-bitni brojač sa frekvencijom brojanja <200Hz.

  ◆ modul može podesiti vrijeme filtriranja ulaznog digitalnog signala i redoslijed prijenosa bajtova brojača.

  ◆ svaki kanal modula može nezavisno podesiti način brojanja i smjer brojanja.

 • CT-122F: 16-kanalni digitalni ulaz/0VDC/tip izvora

  CT-122F: 16-kanalni digitalni ulaz/0VDC/tip izvora

  CT-122F 16 kanala digitalni ulaz/0VDC/tip izvora/ulaz 0V, niski nivo ulaza je važeći

  Karakteristike modula

  ◆ Modul podržava 16-kanalni digitalni ulaz, podržava izvorni ulaz, ulazni napon je 0V i niski nivo ulaza je važeći.

  ◆ modul može prikupiti digitalni izlazni signal terenske opreme (suhi kontakt ili aktivni izlaz).

  ◆ modul se može povezati na 2-žični ili 3-žični digitalni senzor.

  ◆ interna magistrala modula i ulaz polja su izolirani optospojlerom.

  ◆ modul podržava funkciju zadržavanja ulaznog signala, vrijeme zadržavanja može se podesiti.

 • CT-124H: 32 kanala digitalni ulaz/24VDC/Sink ili tip izvora

  CT-124H: 32 kanala digitalni ulaz/24VDC/Sink ili tip izvora

  CT-124H: 32-kanalni digitalni ulaz, umivaonik ili izvor, 34-pin muški konektor, 24Vdc, podržana funkcija brojanja (frekvencija brojanja do 200Hz)

  ◆ modul podržava 32-kanalni digitalni ulaz, podržava sink ulaz i visoki nivo ulaza je važeći jer može podržati PNP senzor;takođe podržava izvorni ulaz i niski nivo ulaza je validan jer bi mogao podržati NPN senzor.

  ◆ modul može prikupiti digitalni izlazni signal terenske opreme (suhi kontakt ili aktivni izlaz).

  ◆ modul se može povezati na 2-žični ili 3-žični digitalni senzor.

  ◆ interna magistrala modula i ulaz polja su izolirani optospojlerom.

  ◆ modul podržava funkciju zadržavanja ulaznog signala, vrijeme zadržavanja može se podesiti.

  ◆ nakon dodavanja podmodula za brojanje u ODOT konfigurisani softver, funkcija brojanja je efikasna.

  ◆ svaki ulazni kanal modula podržava 32-bitni brojač sa frekvencijom brojanja <200Hz.

  ◆ modulu se može postaviti vrijeme filtera ulaznog digitalnog signala i sekvenca prijenosa brojača bajtova.

  ◆ svaki kanal modula može nezavisno podesiti način brojanja i smjer brojanja